Sünnet Nedir

 Erkekler penis başını örten, sünnet derisi denilen bir başlık ile doğarlar.Sünnet ise, penis başını kaplayan mukozal dokunun ve deri tabakasının cerrahi olarak kaldırılması işlemidir.Bu şekilde penis başı açığa çıkarılmış olur.Bu kaldırılan deri 2 tabakadan oluşur.dışta gözle görülen deri tabakasıdır,içte ise mukozal tabaka mevcuttur.ikisine birden tıp dilinde prepisyum denilmektedir. 

 

 Sünnetin tarihçesi milattan önceye dayanmaktadır.Toplumlar geçmişten günümüze çeşitli nedenlerle sünnet işlemini uygulamışlardır.Toplumların çoğu sünneti dini ve kültürel nedenlerle yapmışlardır.Günümüzde bazı ülkelerde dini ve kültürel hiçbir neden olmamasına rağmen,faydalarından dolayı sünnet işlemi yapılmaktadır.Sünnet işlemi dinimizde sünnet kabul edilmekle birlikte,günümüzde toplum tarafından Müslüman olamanın özelliklerinden biri sayılmıştır.Erkeklerin sünnet edildiği tek din İslamiyet değildir.Sünnet Musevilerde ve Yahudilerde de kutsal sayılıp erkek çocuklara uygulanmaktadır

 

 Toplumumuz da ise sünnet olmaya çok büyük önem verilmiştir.Sünnet olan çocuk için eğlenceler ve düğünler düzenlemek bir adet halini almıştır.


 Sünnetin kültürel, sosyal etkilerinin dışında sağlık açısından birçok faydaları vardır.Temel olarak bunlar şöyle sıralanabilir;

  • İdrar yolu iltihabı: İlk 6 ay sonunda sünnetli ve sünnetsiz bebekler arasında yapılan araştırmalarda sünnetli olanlarda bu riskin daha az olduğu gösterilmiş. Özellikle sünnet derisi ucunda darlık olan bebek ve çocuklarla, anne karnında ya da sonrasında yukarı idrar yollarında genişleme saptanmış olanlarda da sünnet öneriliyor.
  • Hijyenik avantaj: Kapalı sünnet derisi, kötü bakımla birlikte mikroorganizma yerleşimine uygun bir ortam halini alıyor. Açık penis ucunun temizliği ise daha kolay oluyor.
  • Penis kanseri: Çeşitli yayınlarda sünnet olmayanların karşılaştırılmasında sünnet olanların penis kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş. Bunun açık penis ucundaki lezyonun kolay fark edilmesi ve hijyenik avantajla ilişkili olduğu yorumları da yapılıyor.
  • Rahim ağzı kanseri: Sünnetli erkeklerin partnerlerinin de benzer şekilde rahim ağzı kanserine daha az yakalandıklarını destekler sonuçlar bildirilmiş.
  • Erken boşalma: Sünnetli erkeklerde erken boşalma probleminin daha az görülmesinin açık penis ucunun çamaşırla sürekli temasının aşırı duyarlılığı giderek azaltmasından kaynaklandığı savunuluyor